OM AVL OG OPPDRETT

AVL I SMÅ POPULASJON
ER


HVA MAN BØR TENKE PÅ


 

Målet for all avl må være å oppdrette friske hunder som kan leve et langt og lykkelig liv ❤❤