De forskjellige nissene

Skognisse

Dette er sannsynligvis den vanligste nissetypen. Likevel er det vanskelig å si noe sikkert, fordi skognissen ikke liker å vise seg for menneskene og har et utall av fluktruter. Han ser ut som en vanlig nisse.

 

Sandnisse

Sandnissen er litt større enn skognissen. Også han unngår menneskene. Klærne er ofte påfallende blasse. Nissekonen bruker ikke grått, bare kakifarvede klær.

 

Hagenisse

Hagenissen hører med til den vanligste typen. Han lever i gamle hager, også slike som er klemt inne mellom nye hus i moderne «funksjonelle» byer. Av natur er han dyster, og liker gjerne å fortelle sørgelige beretninger. Hvis han føler seg alt for innestengt, drar han rett og slett ut i skogen. Men siden han er ganske lærd, føler han seg ofte fremmed der.

 

Gårdsnisse

Gårdsnissen ligner på husnissen, men er mindre rastløs og mer konservativ på alle måter.

 

Husnisse

Husnissen er helt spesiell. Han minner om en vanlig nisse, men vet mer om menneskene enn andre. Fordi han ofte bor i gamle hus, har han sett både rike og fattige og hørt mye. Han snakker og forstår menneskespråk. Nissekongene velges gjerne blant husnissene.

Alle nissene som er nevnt ovenfor er vennligsinnede, alltid innstilt på moro og erting. De er ikke ondskapsfulle, på enkelte unntak nær, selvfølgelig. Hvis en nisse er virkelig ond, kommer det av dårlige arveanlegg og slektskap med vesener fra fjerne himmelstrøk.

 

Sibirsk nisse

Den sibirske nissen er mest påvirket av slektskapet med andre vesener. Han er noen centimeter høyere enn den europeiske nissen og har nær kontakt med trollene. I visse områder finnes det ikke en eneste nisse man kan stole på. Den sibirske nissen hevner seg for den minste ting ved å drepe husdyr eller sørge for dårlig avling, hard tørke, sterk kulde og lignende.
Jo mindre som blir sagt om han, jo bedre.

Fra Den Store Nisseboken
Tekst av Wil Huygen
Illustrert av Rien Poortvliet