Det er ikke sikkert det er så mange som vet at det har vært norske buhunder i kongehuset.

 

I ukebladet Illustrert nr 2 1969 ble Kong Olav intervjuet. Han forteller om sin mors store kjærlighet til hunder. "Dronning Mauds hunder var nesten for familiemedlemmer å regne. Hun stelte dem selv, og feilte det en av dem noe, var det absolutt Dronningen selv om våkte. Barn skulle absolutt vokse opp med dyr som lekekamerater, men det var de voksne som skulle eie dyrene, etter min mors mening.  Hun hevdet at barn ikke var modne til å påta seg det ansvaret omsorgen for et dyr er. De gikk snart trett og slappet av i stellet, så ble det allikevel en voksen som måtte overta. På Skaugum har vi også fulgt dette prinsippet, sier Kongen. De to buhundene vi hadde da barna var små, var utrykkelig mine. Min mor ble forresten så begeistret for denne rasen at hun skaffet seg en maken som hun hadde stor glede av de siste årene."

Dronning Maud var mest kjent for at hun hadde dvergpinchere, men hun hadde også en norsk buhund som het Banty som Kong Haakon "arvet" og hadde hos seg på arbeidsværelset på slottet helt til krigsutbruddet i 1940. Hvor det ble av den da, er det ingen som vet. Banty var ekstra veloppdragen og hyggelig skrives det i boken Menneske Dronning Maud av Birger Berggrav.

Bildet viser Dronning Maud, Prinsesse Ragnhild og Astrid med en liten buhundvalp

 

 

Gammelt postkort fra Mittet & Co som viser Kronprinsesse Märtha med prinsessene Ragnhild og Astrid og den kongelige norske buhunden 😀