ADVENTSKALENDER 2013

Luke nr 1

Den vesle stjerna til venstre for Orion

Øde ligger høgdene under himmelen.
Den vesle stjerna til venstre for Orion
blunder stundevis bort.
Som et barneøye under trøtte vipper.

Jeg sitter og tenker på menneskenes sorger

… barn som gråt
den dagen mederne stormet Ninive …

Himmelen hardner mot frost.

Den vesle stjerna til venstre for Orion
er ikke lenger å se.

Men Orion står der,
truende stor,
med sverd i sitt skrå belte.

Å, denne store stumhet
rundt alle stjerner,
alle hjerter, alle rop i natta!

Hans Børli

Luke nr 2


Trosartikler

I.

Jeg tror på en morgen
jeg ikke har sett,som engang vil møte meg
uforberedt.

Jeg tror på en jord hvor
en gud gikk i skjul,
(og snur du fiskerbildet,ser du en fugl!)

Jeg tror at min jord
og min menneskehud
er et gjemmested for
den unnselige gud.

II.
Jeg tror på en lampe,
jeg tror på en ring
med makt over mange
usynlige ting.

Jeg tror på en båt
over sjøen. Jeg tror
på en kjølevannstripe
et seil og et ror.

Jeg tror på en hemmelig
sødme som er
i søvn og i honning
i hvalper og trær.

Jeg tror på det land
vårt syndefall svek.
Jeg tror på en hellig
almindelig lek.

André Bjerke

Luke nr 3


Har vandra så langt

 

Har vandra så langt og så lenge,
på sprek – og på mødig – fot.
Har framleis stor vandrarglede,
framleis stort vandrarmot,
men veit sjølvsagt at kanskje
alt bortom neste sving
krasar det is på vegen
og markene kvitnar ikring.

 

Veit det. Har tenkt: Av livsens blomar
har du fått plukke så mange.
Det veks ikkje fleire av dei, for deg.
Kvite og utan ange,
kalde og stive er dei som står
og ventar deg no, i eit ukjent land,
og når du rører dei, kvitnar
og stivnar som dei di hand.

 

Roleg vandrar du vegen fram.
Rundar den svingen. Kva skjer?
Du stansar, blir ståande, kan ikkje tru
at det er sant, det du ser:
I staden for dødsens blomsterhage,
kald, kvit og stiv,
du har framfor deg eit vell av blomar
som gløder av liv, av liv -

 

og nær deg kviskrar den kjæraste røyst:
Visst er det sant. Du skal tru
dette du ser. Det er ditt. Det er vårt.
Det er oss. Det er eg og du.

 

Halldis Moren Vesaas

Luke nr 4


Plutselig. I desember


Plutselig. I desember. Jeg står i knes i sne.
Snakker med deg og får ikke svar. Du tier.
Elskede, så er det altså hendt. Hele livet vårt,
smilet, tårene og motet. Symaskinen din
og alle arbeidsnettene. Reisene vår tilslutt:
- under sneen. Under den brune kransen.

Alt gikk så fort. To stirrende øyne. Ord

jeg ikke forsto, som du gjentok og gjentok.
Og plutselig ingen ting mer. Du sov.
Og nå ligger de her. Alle dagene, sommernettene,
druene i Valladolid, solnedgangene i Nemi
- under sneen. Under den brune kransen.

Lynsnart som når en bryter slås av

blir alle billedsporene bak øyet tonet ned,
visket ut av livets tavle. Eller blir de ikke?
Den nye kjolen din, ansiktet mitt og trappen vår
og alt du bar til huset. Er det borte
- under sneen. Under den brune kransen?

Kjæreste venn, hvor er vår glede nu,

de gode hendene, det unge smilet,
hårets lyskrans over pannen din, ditt mot
og dette overskudd av liv og håp?
- Under sneen. Under den brune kransen.

Kamerat bak døden. Ta meg ned til deg.

Side ved side. La oss se det ukjente.
Her er så ødslig nu og tiden mørkner.
Ordene blir så få og ingen hører mer.
Kjæreste, du som sover. Evrydike.
- Under sneen. Under den brune kransen.

Rolf Jacobsen

Luke nr 5


Hilsen


Norge, mit land! En hilsen den siste.
I lys av skinnende, hvite fjeld
vil jeg, mine øine skal briste.
Du mit land, som jeg engang i trods forlot,
nu strømmer min sjæl dig imot.

Hver nat er jeg hos dig. Paany har du steget

op i sol for mit blik. Og du er mit eget.
Du er mit eget land. I nød og pine
glæder det, at jeg er en av dine.

Hva vilde jeg vel i fremmedland?

Jeg drømmer mig ung, en haapende mand,
og bortover stien følger jeg to,
og den ene sier: Kan du høre det gro?

Høi er natten, dens aande varm,

og saa gaar de videre arm i arm,
mens hun smiler ham til i lykketro.
De har fremtid sammen. Her vil de bo.

Hver søvnløs nat

strømmer min sjæl nu i savn dig mot,
du mit eget land, som jeg har forlatt,
men hvor jeg har rot.

Dog aldrig var du mig før saa nær

som nu, da dødstanken er blit mig kjær,
og uten stans jeg kretser rundt den,
og jeg vet, at jeg faar ikke se dig igjen.

Nils Collett Vogt

Luke nr 6


Nocturne

 

Gjemt bak et vindu
så jeg den stenblå
natt som stod lukket,
stormtung og tett.
Åpnet mitt vindu -,
da sprang for et stormkast
plutselig nattens
portfløyer opp.

 

Stjerner kom strømmende
allesteds fra,
stjerner kom strømmende
inn av mitt vindu.
Prøvde helt fåfengt
å stenge dem ute -,
høyt steg her inne
et høyvann av hvithet.

 

Ingen kan stanse
en springflod av stjerner -,
nei, hverken vindu,
hånd eller hasp.
Gjennom et vergeløst
bryst raser lyset -,
gjennom det skjelvende
blad på en asp.

 

Gunnar Reiss-Andersen

 

Luke nr 7

Aurora
Jeg ville skape ord med vinger.
Lyse, klare vinger
kantet med rødt, som hos
Aurorasommerfuglen.
Og ordene skulle sette 
seg på hjertet ditt.
Vippe sakte med vingene av
morgenrøde.
Hans Børli 

Luke nr 8


Kalypso


Eg tenner eit fyrlys for alle som elskar
for dei som ror i ring og aldri finn same rytmen
for dei som berre lyder til signal
frå framande farty
for dei som støytte på grunn i medvind
for de som styrer etter stive sjøkart
utan å ense måkars kjuke flog
for alle som kjenner dei sju hav
og aldri lodda djupa i sitt eige hjarta.

eg tenner eit fyrlys
for all villfaren kjærleik
så vegen til det lova landet
blir synleg i natt.

Åse-Marie Nesse

Luke nr 9O, ennu å være


O, ennu å synge om midtsommernetter,
og ennu å ånde i kryddersval luft,
ennu å vite hva blomstene hetter
og nevne dem ved deres farve og duft.
Ennu å være en sjel som i drømme
dristig lar evige anelser strømme
utover eter og all fornuft . . .

O, ennu å være den samme, den samme
flakkende sanger og seer som før,
et billed av Gud uten glass og ramme,
en blomst mellom sommerens fagre millefleurs!
Ennu å hvile blant kløver og vikker
og høre at himmelens stueur tikker
inne bak skyenes regnbueslør.

O, ennu å være for intet å regne,
uten i menneskeøyne en skam,
være en drømmer som verden vil steine,
være en bror på hvem brødre har ram!
Ennu å tro, tross filistrenes kverner,
at solen og månen og elleve stjerner
hilser en drømmer og bukker for ham.

O, ennu å dvele til dagen er omme
ute i ensom og edel natur.
Ennu å vente den elskedes komme
lokkende søtt på skalmeie og lur.
Ennu å sette en plett på sitt rykte
uten å være en Josef og flykte
for kvinne i borg eller jomfru i bur!

O, ennu å være enfoldig som duen
og listig som slangen en gang iblant!
Ennu å hilse på himlen med luen
og takke for tider og timer som rant!
Ennu å sitte med øynene våte
og spørre seg selv: skal man le eller gråte,
ettersom livet er løgn eller sant?

O, ennu å spørre: er sjelen og sansen
en gnist fra en ildgud, hvis flamme er hel?
Og derpå å svare: at Gud er substansen,
hvorav dette levende liv er en del!
Ennu å føle seg ett med det hele
og øyne en guddom i alle dets dele
og spørre: har dyret og blomstene sjel?

O, ennu å tumle med skapermotivet
senke seg ned i mysteriers dyp.
Ennu å grunne seg grå over livet
og leve det ut som et lykkelig kryp!
Ennu å sitte betraktende rolig
og gjette seg til hvordan livet tok bolig
i mammut og mygg, mastodont og polyp!

O, ennu å se alle arter og former
av livet som skisser og utkast til oss!
Ennu å tro, at i sjelsdypet dormer
evner og allmakt som kraft i en foss.
Ennu å mene, vi ligner en skaper
mere enn nokså fornuftige aper, –
og det så vel dumhet som visdom til tross!

O, ennu å føle og leve og ånde
utenfor dagens og dumhetens kiv.
Ennu å høre og se allehånde
og være det evige infinitiv.
Ennu å synge om midtsommernetter,
til døden en stopper for sangene setter,
det takker jeg gudene for med mitt liv . . .

Herman Wildenvey

Luke nr 10


Ei naki grein


Ei naki grein med blodraud bær
og ei som bladrik blømer,
på kvar sin måte fagre er
for den som kjærleg dømer.

Den eine gjev sin ange, ho,
der ljuv ho ligg og blømer.
Den andre gjev sitt hjarteblod
når lauv for haustvind rømer.

Den eine skin og strålar, ho,
den andre brenn og mognar
og gjev til sist sitt hjarteblod,
der tung av bær ho bognar.

Eg gav deg den med blomar på.
Eg gjev deg den med bæri.
Kven rikast er vil du få sjå
litt lenger fram på ferdi.

Olav Aukrust

Luke nr 11


Laurentii tårer


Laurentii tårers tid - og over himlen
drysser i disse nætter stjerneskud,
og fra mit vindu passer jeg på vrimlen
for med hver stjerne skal jeg sende bud.

År efter år jeg ønsket med hver stjerne.
Nu, for mig selv jeg ønsker ikke mer;
hver håbløs bøn jeg sendte mot det fjerne
er opfyldt nu - jeg sender ingen fler

for mig - men over byens mørke take
jeg speider mot Laurentii tårers væld
og ønsker med hvert stjerneskud, og har tilbake
ti tusen ønsker for en anden en ikveld.

Og så jeg alle himlens stjerner falde,
og nådde jeg at ønske med dem hver og en,
så fik jeg enda ikke ønsket alle
mit hjertes ønsker for min egen ven.

Sigrid Undset

Luke nr 12

 

Så tag mit hjerte


Så tag mit hjerte i dine hænder,
men tag det varsomt og tag det blidt,
det røde hjerte - nu er det dit.

 

Det slår så roligt, det slår så dæmpet,
for det har elsket, og det har lidt,
nu er det stille - nu er det dit.

 

Og det kan såres, og det kan segne,
og det kan glemme og glemme tit,
men glemmer aldrig, at det er dit.

 

Det var så stærkt og så stolt, mit hjerte,
det sov og drømte i lyst og leg,
nu kan det knuses - men kun av dig.

 

 

 Tove Ditlevsen

Luke nr 13


Tingenes lengsel

 

Slik frøet bærer skissen til et tre
og en liguster-svermer allerede
i puppens cellekaos er tilstede,
bebuder alt at noe skjønt vil skje.

 

Alt før det sner, bor stjernens form i sne,
og sang er lerke-eggets skjulte glede.
Alt lenge før et øye kunne se det,
var skjønnhet tingens lengsel og idè.

 

I nye billedformer støpes gipsen,
men delte linjer vil det gylne snitt,
og skjeve kurver higer mot elipsen.

 

Alt vil det hele: Tonen bringer bud
om symfonien, ordet vil bli gitt
en varig stil, og sjelen drømmer Gud.

 

Andrè Bjerke

 

Luke nr 14


Skjærgårdsø

Nu glider båten
mot skjærgårdsøen,
en ø i havet
med grønne strande.
Her lever blomster
for ingens øine,
de står så fremmed
og ser mig lande.

Mit hjærte blir som
en fabelhave
med samme blomster
som øen eier.
De taler sammen
og hvisker sælsomt,
som børn de møtes
og ler og neier.

Her var jeg kanske
i tidens morgen
som hvit spiræa
engang at finde.
Jeg kjenner duften
igjen fra fordum,
jeg skjælver midt i
et gammelt minde.

Mit øie lukkes,
en fjærn erindring
har lagt mit hode
ned til min skulder.
Så tætner natten
ind over øen
og havet buldrer
nirvanas bulder.


Knut Hamsun

Luke nr 15Det å kjenne at ein lever


Det å kjenne at ein lever,
det å røyne ein er til,
er som venger når ein svever
og som lodd i sorg og tvil.
Mange kjære er så fjerne,
men så nære i mitt sinn,
liksom stjerne etter stjerne
kjem i himmelhugen inn.

Det som stundom berre stråla

kjem til vemod attom slør.
Ja, å leva må ein tola
om det lagar seg til bør.
Men å ana noko etter:
Det å vita vona her,
er som draumegode netter
og som venting på ein kjær.

Når med levetid det lakkar,
minna nynnar på ein song,
og med blenk i tåre takkar
for kvar lukkegode gong.
Alle elska i ein tonar,
tankesett til melodi.
Lever enn i kva ein vonar
som om inkje er forbi.

Mange kjære er så fjerne,

men så nære i mitt sinn.
Liksom stjerne etter stjerne
kjem i himmelhugen inn.

Knut Buen

Luke nr 16


Jeg tror

Jeg tror på mange ting. På Blod. På ild.
Jeg tror på stier hvor en kan gå vill.
Jeg tror på drømmer som en hører til.

I blinde går jeg. Led meg ikke hjem.
La natten føre meg bestandig frem.
Et sted i mørket står en dør på klem.

Et sted på grensen mellom ånd og kropp,
et sted hvor selve tiden sier stopp
- der skulle vel mitt hjerte flamme opp – ?

Hør ikke på meg. Alle mine ord
er farlige profeter, falske spor.
Jeg er en ganske annen enn du tror.

Inger Hagerup

Luke nr 17Metamorfose


Ingen tvil. Jeg merker
ebbe i mitt blod.
Noe er kommet snikende
de siste par årene.

Blir stadig mer stålsatt!
Jeg er aldri fortvilt
eller storlig glad.
Jevnt tilfreds. Velnøgd.

I de våknende år
da alt begynte -
Sjelekriser. Ekstaser.
Hemmede begjær.

Hjelpeløs, full av angst
greide jeg smått om senn
å herde meg,
frigjøre meg.

Har jeg vært for flink?
Jeg er jo halvvegs dau.
Ganske visst: Mer normal.
Er blitt slik folk er flest!

Sigurd Bodvar

Luke nr 18


En eneste sang


En eneste sang om kvinnen,
en strofe om kjærlighet,
en eneste sang forinnen
hun segner av villighet.
Men bæres din sang med vinden
så nevn ikke alt du vet.

Du er ikke bare mannen,
for hvem hun har bøiet kne.
En elsker er du, ja hannen
en hun vil ha unger med.
Og stryk hennes hår fra pannen
og takk henne ømt for det.

Ti alt hvad vi i livet aner
er ledet av samme drift.
De skridende stjerners baner
og dagers og netters skift
og dyrets og blomstens vaner
må lyde den samme skrift.

En eneste sang til kvinnen,
en strofe av livet selv.
Og bæres din sang med vinden
mot evighet, så fortell:
For mig er hun herskerinnen,
for du hun er livets træl!

Rudolf Nilsen

Luke nr 19Snø og granskog


Tale om heimsleg -
snø og granskog
er heimsleg.

Frå første stund
er det vårt.
Før nokon har fortalt det,
at det er snø og granskog,
har det plass i oss -
og sidan er det der
heile heile tida.

Meterdjup fonn

kring mørke tre
- det er for oss!
Innblanda i vår eigen ande.
Heile heile tida,
om ingen ser det,
har vi snø og granskog med.

Ja lia med snøen,

og tre ved tre
så langt ein ser,
kvar vi er
vender vi mot det.

Og har i oss ein lovnad

om å koma heim.
Koma heim,
gå borti der,
bøye greiner,
- og kjenne så det fer i ein
kva det er å vera der ein høyrer til.

Heile heile tida,

til det er sløkt
i våre innlandshjarte.

Tarjei Vesaas

Luke nr 20


Et spørsmål


Hun spurte ham, hvor stor mon verden var,
han la sin arm om hennes liv med megen varme;
Du er min hele verden, var hans svar,
og se, hvor lett jeg måler den med een av mine arme.

Så var det tidens høist besynderlige tann,
den la seg ut med denne verden av en pike,
og fikk det lille fenomen i stand,
at hun blev stor og vid og verdensveldig uten like!

Og spør hun nu, hvor stor mon verden er,
så ber han Gud sig inderlig forbarme.
Det er hans største verdslige besvær
å måle den med si'r og skriver to av sine arme.

Herman Wildenvey

Luke nr 21


Lyktemannen


I.

Jeg hadde bedt min aftenbønn,
min mor hadde sagt godnatt.
I verden hendte så meget ondt;
men nu var det alt forlatt.
Fra stuedøren som sto på klem
lyste den trygge stripe.
Det raslet litt i min fars avis
og luktet tobakk av hans pipe.
Men det var natt da jeg våknet.
Jeg hørte at alle sov.
Og jeg sto op, og jeg listet mig ut,
lydløst og uten lov.
Det satt en katt på trappen
der hvor vi pleide leke.
Månen hang i den løse luft,
og stjernene skinnet så bleke.
Jeg syntes med ett at verden,
verden var ikke til,
og i vår egen gate
hadde jeg gått mig vill.
Den sorte, krøkete lyktemann
kom med sin lange stake,
og da han slukket det siste bluss,
var jeg alene tilbake.

II.

Siden har det vel ofte
i tider av uro hendt
at jeg sto op en stund på natten
og fikk min lampe tendt.
Ennu en gang var jeg våknet op
og kunde få tenke over
hvor sjelen hemmelig søker hen
den stund et menneske sover.
Så jeg ut gjennem rutens
kolde, svimlende blå,
da var det kanhende søvnens
og skyggenes hus jeg så.
Siden er ikke vei eller sted,
og døden har ingen porte.
Men kommer du til den siste natt,
er også stjernene sorte.
En eneste gang har mørket
og søvnen besatt mitt sinn,
slik at jeg ikke visste
om stuen og stolen var min.
Dager og tid blev en tom idé,
mitt liv til nu var et minne.
Og enda stod jeg og var redd
at også det skulde svinne.

Arnulf Øverland

Luke nr 22


Du är fröet

Du är fröet och jag din mull.
Du ligger i mig och gror.
Du är det barn som väntas.
Jag är din mor.

Jord, ge din värme!
Blod, ge din saft!
En okänd makt behöver i dag
allt liv jag haft.

Strömmande varma vågen
känner ingen damm,
vidare vill den skapa,
bryter sig fram.

Därför gör det så levande ont
ini mig nu:
något växer och spränger mig --
käraste, du!

Karin Boye

Luke nr 23


Brev fra knøttet


Kjære mor og far

Postgangen over til Tellus er dårlig, men jeg sender brevet i håp om at det kommer frem.

Dere har sendt bud på meg.
Jeg aner ikke hvem dere er.
Tenk å bo hos vilt fremmede mennesker.
Jeg gruer meg, men kommer likevel.

Naken,
uten tenner,
vansker med å holde hodet,
med å feste øynene.
Jeg gråter rett som det er,
tisser på meg og knuser ting.
Lett å hanskes med er jeg ikke.
Likevel, ta imot meg, se meg.

Så skal jeg
danse i vinden
le opp mot solen
og plukke med meg
et par stjerner
som takk.

Sølvi Ytterstad

Luke nr 24


Nå er alle små i hus


Nå er alle små i hus,
under ovnen ligger pus.
Ingen går i skog og fjell
i den mørke vinterkveld.

Små prinsesser mett og trøtt’
i sin kongsgård sover søtt.
Bamsen brummer i sitt hi
langt der nord i Gråbeinli.

Liten fugl i julenek
drømmer om en solskinnslek
og en sommerhimmel blå.
Det er kaldt for slike små.

Snømann står i stjerneskinn,
passer godt på kjelken din.
Julenissen er hans venn,
han får lov å låne den.

Skogen full av juletrær
står og venter fjern og nær
på en måne stor og gul,
glittersølv og glade jul.

Knut Knaus