Regler og retningslinjer for hund og eier

 

Som hundeeier er det mye man bør vite om hvordan man best kan ta vare på sin firbeinte venn.

De aller fleste hunder i Norge lever gode liv, men det kan likevel være godt for hundeeierne å få oversikt over hva de bør tenke på for å gjøre hundens hverdag så god som mulig.



NORSK KENNEL KLUBs

ETISKE RETNINGSLINJER FOR HOLD AV HUND

NORSK KENNEL KLUBs
ETISKE GRUNNREGLER FOR AVL OG OPPDRETT

NORSK KENNEL KLUBs
AVLSSTRATEGI

LOV OM DYREVELFERD


HUNDEVETTREGLER FOR BARN


BÅNDTVANG 1.APRIL

Rådet for dyreetikk skriver blant annet:

 

Det er anslått at det er ca 420000 hunder i Norge.
Omtrent to tredjedeler er rasehunder og en tredjedel er blandingshunder.
Antall individmerkede rasehunder i Dyreidentitet AS i årene 2005, 2008 og 2010 var henholdsvis 16000, 21000 og 17000, mens antallet individmerkede blandingshunder disse årene var 9000, 12000 og 16000.
Rådet ser på denne mulig økningen i blandingshunder som positivt, fordi krysningsavl generelt gir en heterosiseffekt med sunnere og mer livskraftige dyr som er mindre plaget av defekter og ekstreme rasepreg. Uheldige virkninger av eventuell innavl i de rene rasene blir effektivt eliminert med slik krysning mellom raser.

 

Les mer på denne linken om etiske vurderinger av dagens hundehold.

Min første blandingshund Topsy 😀