Grantreet av HC Andersen

 

Ute i Skogen sto det et sånt nydelig Grantre. Det hadde en god Plass, Sol kunne det få, Luft var der nok av, og rundt om vokste mange større Kamerater, både Gran og Furu; men det lille Grantre var så ilter med å vokse. Det tenkte ikke på den varme Solen og den friske Luft, det brød seg ikke om Bondebarna som gikk og småsnakket når de var ute for å samle Jordbær eller Bringebær. Titt kom de med en hel Krukke full eller hadde Jordbær trukket på Strå, så satte de seg ved det lille Tre og sa: "Nei! hvor nydelig det lille treet er!" Det ville Treet slett ikke høre. 

Året etter var det en lang Stilk større, og Året etter igjen var det enda lenger; for på et Grantre kan man alltid, etter de mange Ledd det har, se hvor mange År det har vokst. 

"O, var jeg et sånt stort Tre som de Andre!" sukket det lille Tre, "så kunne jeg bre mine Grener så langt omkring og med Toppen se ut i den vide Verden! Fuglene ville da bygge Rede imellom mine Grener, og når det blåste kunne jeg nikke så fornemt, slik som de Andre der!"
Det hadde slett ingen Fornøyelse av Solskinnet, av Fuglene eller de røde Skyene som Morgen og kveld seilte over det.
Var det nå Vinter, og Sneen rundt omkring lå gnistrende hvit, så kom det en Hare springende, og satte like over det lille Tre, - o, det var så ergerlig! - Men to Vintrer gikk, og ved den tredje var Treet så stort at Haren måtte gå utenom det. O, vokse, vokse, bli stor og gammel, det var det eneste deilige i denne Verden, tenkte Treet. 

Om høsten kom alltid Tømmerhuggerne og felte noen av de største Trærne, det skjedde hvert År, og det unge Grantre som nå var ganske godt voksent, skalv fordi de store, prektige Trærne falt med en Knak og Brak til Jorden. Grenene ble hugd fra, de så ganske nakne , lange og smale ut; de var nesten ikke til å kjenne igjen, men så ble de lagt på Vogner, og Hester trakk dem avsted ut av Skogen. 

Hvor skulle de hen? Hva skjedde med dem?
Om våren da Svalen og Storken kom, spurte Treet dem: "Vet dere ikke hvor de føres hen? Har dere ikke møtt dem?"
Svalene visste ikke noe, men Storken så tenksom ut, nikket med Hodet og sa: "Jo, jeg tror det! Jeg møtte mange nye Skip da jeg fløy fra Egypt. På Skipene var prektige Master i trer, jeg tør si at det var dem, de luktet av Gran. Jeg kan hilse mange Ganger!"
"O, var jeg også stor nok til at fly over Havet! Hvordan er det egentlig dette Havet, og hva ligner det?"
"Ja det er så vanskelig å forklare!" sa Storken, og så gikk den.
"Gled Deg ved din Ungdom!" sa Solstrålene; "Gled Deg ved din friske Vekst, ved det unge Liv som er i Deg!"
Og Vinden kysset Treet, og Duggen gråt Tårer over det, men det forstod Grantreet ikke. 

Når det var ved Juletid, da ble ganske unge Trær felt, Trær som ofte ikke engang var så store eller på Alder med dette Grantre som verken hadde Rast eller Ro, men alltid ville av sted. Disse unge Trær, og de var nettopp de aller peneste , beholdt alltid alle sine grener, de ble lagt på Vogner og Hester trakk dem avsted ut av Skogen. 

"Hvor hen skulle de?" spurte Grantreet. "De er ikke større enn jeg, det var til og med et som var mye mindre. Hvorfor beholder de alle sine Grener? Hvor kjører de hen?"
"Det vet vi! det vet vi!" kvidret Gråspurvene. "Vi har nede i Byen kikket inn i Rutene! Vi vet hvor de kjører hen! O, de kommer til den største Glans og Herlighet som kan tenkes! Vi har kikket inn av Vinduene og sett at de blir plantet midt i den varme Stuen og pyntet med de deiligste Ting, både forgylte epler, Honningkaker, Leketøy og mange hundre Lys!"
"Og så - ?" spurte Grantreet og skalv i alle Grenene. "Og så? Hva skjer så?"
"Ja, mer har vi ikke sett! Det var makeløst!"
"Kanskje jeg er blitt til for å gå denne strålende Vei?" jublet Treet. "Det er enda bedre enn å gå over Havet! Hvor jeg lider av Lengsel! Var det enda Jul! Nå er jeg høy og utstrakt som de andre som førtes avsted sist År! - O, var jeg alt på Vognen! Var jeg i den varme Stuen med all den Prakt og Herlighet! Og da - ? Ja, da kommer noe enda Bedre, enda Skjønnere, hvorfor skulle de ellers pynte meg! Det må komme noe enda større, enda herligere -! Men hva? O, jeg lider! Jeg vet ikke selv hvordan det er med meg!"
"Gled Deg ved meg!" sa Luften og Sollyset; "Gled Deg ved din friske Ungdom ute i det Fri!"

Men det gledet seg slett ikke. Det vokste og vokste, Vinter og Sommer stod det grønt; mørkegrønt stod det. Folk som så det, sa: "Det er et vakkert Tre!" Og ved Juletid ble det felt først av alle. Øksen hugde dypt igjennom Margen, Treet falt med et Sukk ned på Jorden, det følte en Smerte, en Avmakt. Det kunne slett ikke tenke på noen Lykke, det var bedrøvet ved å skilles fra Hjemmet, fra den Plett, hvor det var skutt frem. Det visste jo at det aldri mer så de kjære gamle Kamerater, de små Busker og Blomster rundt om, ja kanskje ikke engang Fuglene. Avreisen var slett ikke noe behagelig. 

Treet kom først til seg selv, da det ble pakket ut sammen med de andre Trærne, hørte en Mann si: "Det der er prektig! Vi tar det!" 

Nå kom to Tjenere i full Stas og bar Grantreet inn i en stor, deilig Sal. Rundt om på Veggene hang Portretter, og ved den store Flisekakkelovn stod store kinesiske Vaser med Løver på Lokket. Der var Gyngestoler, Silkesofaer, store Bord fulle av Billedbøker, og med Leketøy for hundre Ganger hundre Riksdaler – i det minste sa Barna det. Og Grantreet ble reist opp i en stor stamp fylt med Sand, men Ingen kunne se at det var en stamp, for det ble hengt grønt Tøy rundt om, og den stod på et stort broket Teppe. O, hvor Treet skalv! Hva ville skje? Både Tjenere og Frøkner gikk og pyntet det. På en Gren hang de små Nett, klippet av kulørt Papir; hvert Nett var fylt med Sukkertøy. Forgylte Epler og Valnøtter hang som om de var vokset fast og over hundre røde, blå og hvite Smålys ble stukket fast i Grenene. Dukker som så livaktig ut som Mennesker, - Treet hadde aldri sett sånne før - svevde i det Grønne, og aller øverst oppe i Toppen ble det satt en stor Stjerne av glitter-Gull. Det var mektig, ganske makeløst mektig.
"I kveld," sa de alle sammen, " i kveld skal det stråle!" 

"O!" tenkte Treet, "var det enda kveld! Var bare Lysene snart tent! Og hva vil da skje? Kanskje det kommer Trær fra Skogen og ser på meg? Kanskje Gråspurvene flyr ved Ruten? Kanskje jeg her vokser fast og skal stå pyntet Vinter og Sommer?"
Jo, det visste god Beskjed; men det hadde ordentlig Barkepine av bare Lengsel, og Barkepine er likså slem for et Tre som Hodepine for oss Andre. Nå ble Lysene tent. Hvilken Glans, hvilken Prakt, Treet skalv i alle Grenene sine, så at ett av Lysene stakk Ild i det Grønne; det sved ordenlig.
"Gud bevare oss!" skrek Frøknene og slukket i en Hast.
Nå torde Treet ikke engang skjelve. O, det var en Gru! Det var så redd for å tape noe av all sin Stas; det var ganske fortumlet i all den Glans, - - og nå gikk begge Fløydører opp, og en mengde Barn styrtet inn, som om de ville velte hele Treet. De eldre Folk kom besindige bak etter. De små stod ganske tause, - men kun et Øyeblikk, så jublet de igjen så at det runget etter; de danset rundt om Treet, og den ene Presang etter den annen ble plukket av.
"Hva er det de gjør?" tenkte Treet. "Hva skal der skje?" Og Lysene brente helt ned til Grenene, og ettersom de brant ned, slukket man dem, og så fikk Barna Lov til å plyndre Treet. O, de styrtet inn på det, så at det knaket i alle Grener. Hadde det ikke vært bundet fast til Loftet ved Snippen og Gullstjernen, så var det styrtet om.
Barna danset rundt med deres prektige Leketøy, Ingen så på Treet unntatt den gamle Barnepiken som gikk og tittet inn i mellom Grenene, men det var bare for å se om det ikke var glemt enda en Fiken eller et Eple. 

"En Historie! En Historie!" ropte Barna og trakk en liten tykk Mann imot Treet, og han satte seg like under det, "for så er vi i det Grønne," sa han, "og Treet kan ha godt av å høre med! Men jeg forteller kun en Historie. Vil dere høre den om Ivede-Avede eller den om Klumpe-Dumpe, som falt ned av Trappene og kom i Høysetet og fikk Prinsessen!"
"Ivede-Avede!" skrek Noen, "Klumpe-Dumpe!" skrek Andre. Der var en Roping og Skriking, kun Grantreet tidde ganske stille og tenkte: "Skal jeg slett ikke være med, slett ikke gjøre Noe!" Det hadde jo vært med, hadde gjort hva det skulle gjøre.
Og Mannen fortalte om "Klumpe-Dumpe som falt ned av Trappene og kom i Høysetet og fikk Prinsessen." Og Barna klappet i Hendene og ropte: "Fortell! Fortell!" De ville også ha "Ivede-Avede", men de fikk kun den om "Klumpe-Dumpe." Grantreet stod ganske stille og tankefull, aldri hadde Fuglene ute i Skogen fortalt Slikt. "Klumpe-Dumpe falt ned av Trappene og fikk Prinsessen! Ja, ja, sånn går det her i Verden!" tenkte Grantreet og trodde at det var virkelig, fordi det var sånn en fin Mann som fortalte. "Ja, ja! Hvem kan vite! Kanskje faller jeg også ned av Trappene og får en Prinsesse!" Og det gledet seg til neste Dag å bli kledd på med Lys og Leketøy, Gull og Frukter.
"I morgen vil jeg ikke sjelve!" tenkte det. "Jeg vil nøye meg i all min Herlighet. I morgen skal jeg igjen høre Historien om "Klumpe-Dumpe" og kanskje den om "Ivede-Avede" også." Og Treet stod stille og tankefull hele Natten. 

Om Morgenen kom en Kar og Pike inn.
"Nå begynner Stasen igjen!" tenkte Treet, men de slepte det ut av Stuen, opp Trappen, inn på Loftet, og her, i en mørk Krok hvor ingen Dag skinte, stilte de det. "Hva skal det bety!" tenkte Treet. "Hva har jeg her å bestille? Hva skal jeg få høre her, mon tro?" Og det lente seg opp til Muren og stod og tenkte og tenkte. - - Og god Tid hadde det, for det gikk Dager og Netter; Ingen kom opp her, og da det endelig kom Noen, så var det for å stille noen store Kasser i Kroken; Treet stod ganske skjult, man skulle tro at det var rent glemt.
"Nå er det Vinter der ute!" tenkte Treet. "Jorden er hard og dekket med Sne, Menneskene kunne ikke plante meg. Derfor skal jeg nok her stå i Le til Våren! Hvor Menneskene er gode! - Var her kun ikke så mørkt og så skrekkelig ensomt! - Ikke engang en liten Hare! - Det var så artig der ute i Skogen, når Sneen lå, og Haren sprang forbi; ja, selv da den sprang over mig, men det likte jeg ikke av den Gang. Her oppe er det skrekkelig ensomt!"
"Pi, pi!" sa en liten Mus i det samme og smatt frem; og så kom det nok en liten. De snuste på Grantreet og smatt mellom Grenene på det.
"Det er en gruelig Kulde!" sa de små Musene. "Ellers er her velsignet å være! Ikke sant, du gamle Grantre?"
"Jeg er slett ikke gammel!" sa Grantreet, "det er mange som er mye eldre enn meg!"
"Hvor kommer Du fra?" spurte Musene, "og hva vet du?" De var nå så gruelig nysgjerrige. "Fortell oss om det deiligste Sted på Jorden! Har Du vært der? Har Du vært i Spiskammeret, hvor det ligger Oster på Hyllene og henger Skinker under Loftet, hvor man danser på Talglys, og går mager inn og kommer fet ut!"
"Det kjenner jeg ikke!" sa Treet, "men Skogen kjenner jeg, hvor Solen skinner, og hvor Fuglene synger!" og så fortalte det Alt fra sin Ungdom, og de små Mus hadde aldri før hørt noe sånt, og de hørte etter og sa: "Nei, hvor Du har sett meget! Hvor Du har vært lykkelig!"
"Jeg!" sa Grantreet og tenkte over, hva det selv fortalte; "ja, det var, i Grunnen, ganske morsomme Tider!" - Men så fortalte det om Julaften, da det var pyntet med Kaker og Lys.
"O!" sa de små Mus, "hvor Du har vært lykkelig, du gamle Grantre!"
"Jeg er slett ikke gammel!" sa Treet, "det er jo i denne Vinteren jeg er kommet fra Skogen! Jeg er i min aller beste Alder, jeg er bare satt i Veksten!"
"Hvor flott du forteller!" sa de små Musene, og neste Natt kom de med fire andre Små-Mus som skulle høre Treet fortelle, og jo mer det fortalte, desto tydeligere husket det selv Alt og syntes: "Det var da ganske morsomme Tider! Men de kan komme, de kan komme! Klumpe-Dumpe falt ned av Trappene og fikk Prinsessen, kanskje jeg også kan få en Prinsesse," og så tenkte Grantreet på sånnt et lite nydelig Bjerketre som vokste ute i Skogen, det var for Grantreet en virkelig deilig Prinsesse.
"Hvem er Klumpe-Dumpe?" spurte de små Musene. Og så fortalte Grantreet hele Eventyret, det kunne huske hvert eneste Ord. Og de små Musene var ferdige til å springe opp i Toppen på Treet av bare Fornøyelse. Neste Natt kom der mange flere Mus, og om Søndagen til og med to Rotter; men de sa at Historien var ikke morsom, og det bedrøvet de små Mus, for nå syntes de også mindre om den.
"Kan De kun den ene Historie?" spurte Rottene.
"Kun den ene!" svarte Treet, "den hørte jeg min lykkeligste kveld, men den Gang tenkte jeg ikke på hvor lykkelig jeg var!"
"Det er en utrolig dårlig Historie! Kan De ingen med Flesk og Talglys? Ingen Spiskammer-Historier?"
"Nei!" sa Treet.
"Ja, så skal De ha Takk!" svarte Rottene og gikk inn til sitt.
De små Mus ble til sist også borte, og da sukket Treet: "Det var da ganske hyggelig da de satt omkring meg, de vevre Små-Mus og hørte hva jeg fortalte! Nå er også det forbi! - Men jeg skal huske å fornøye meg, når jeg nå tas frem igjen!"

Men når skjedde det? - Jo! det var en Morgenstund, da kom der Folk og romsterte på Loftet; Kassene ble flyttet, Treet blev trukket frem. De kastet det riktignok litt hardt mot Gulvet, men straks slepte en Kar det ned imot Trappen hvor Dagen skinte.
"Nå begynner Livet igjen!" tenkte Treet. Det følte den friske Luften, den første Solstrålen, - og nå var det ute i Gården. Alt gikk så fort, Treet glemte rent å se på seg selv, det var så mye å se rundt om. Gården ledet til en Have, og Alt blomstret der inne; Rosene hang så friske og duftende ut over det lille Rekkverket, Lindetrærne blomstret, og Svalene fløy om og sa "kvirre-virre-vitt, min Mann er kommet!" Men det var ikke Grantreet de mente.
"Nå skal jeg leve!" jublet det og bredte sine Grener vidt ut. Akk, de var alle visne og gule; det var i Kroken mellom Ukrutt og Nesler at det lå. Gullpapirstjernen satt ennå oppe i Toppen og glitret i det klare Solskinnet.

I Gården lekte et Par av de lystige Barna som ved Juletid hadde danset om Treet og vært så glade i det. En av de Minste for hen og rev Gullstjernen av.
"Se, hva som sitter ennå på det ekle, gamle Juletre!" sa han og trampet på Grenene så de knakte under støvlene hansr.
Og Treet så på all den Blomsterprakt og Friskhet i Haven, det så på seg selv, og det ønsket at det var blitt i sin mørke Krok på Loftet. Det tenkte på sin friske Ungdom i Skogen, på den lystige Julaften og på de små Mus, som så glade hadde hørt på Historien om Klumpe-Dumpe.

 

"Forbi! forbi!" sa det stakkars Tre. "Hadde jeg gledet meg da jeg kunne! Forbi! Forbi!"
Og Tjenestekaren kom og hugget Treet i små Stykker, en hel Bunt lå der; deilig blusset det opp under den store Bryggerkjele; og det sukket så dypt, hvert Sukk var som et lite Skudd. Derfor løp Barna som lekte inn og satte seg foran Ilden, så inn i den og ropte: "Piff! Paff!" Men ved hvert Knall, som var et dypt Sukk, tenkte Treet på en Sommerdag i Skogen, en Vinternatt der ute, når Stjernene skinte. Det tenkte på Julaften og Klumpe-Dumpe, det eneste Eventyr det hadde hørt og visste å fortelle -, og så var Treet brent ut.

Guttene lekte i Gården, og den Minste hadde på Brystet Gullstjernen, som Treet hadde båret sin lykkeligste kveld. Nå var den forbi, og Treet var forbi og Historien med. Forbi, forbi, og det blir alle Historier!

Illustrert av Svend Otto S.