29. des, 2015

Jeg pleier alltid å ta et bilde av

Guri Malla når hun har fødselsdag. Bildet fra 6-årsdagen er verdens beste mamma som gir pupp til minst 10 kilo valper. Hun er tålmodigheten selv og har masse omsorg for valpene Hjerte