27. des, 2015

Livet er ikke for amatører!

Her er det Anya som prøver så godt hun kan å spise valpefor