11. des, 2015

Alle syv slag ferdig til jul

😀

Fra venstre: Anya, Rocky, Bobbo, Ninja, Dufino, Bilbo og Zorro