Dette stod skrevet i årboken Våre hunder 1983/84.

Denne raseomtalen er skrevet av tidligere generalsekretær i NKK, Olaf A. Roig, en av Norges fremste kynologer og verdenskjent hundedommer.


NORSK BUHUND

Rasen fikk en uheldig start. Skjønt start og start fru Blom; egentlig har den vel aldri startet, men vært her så lenge som nordmenn har vært bofaste. I Gokstadskipet fra ca. År 900 har man funnet knokler av mellomstore og mindre spisshunder. Kanskje var de forfedrene til våre dagers elghunder og buhunder? I ethvert fall har små spisshunder vært Norges  gårdshunder siden før historisk tid. Da saueholdet kom inn
som en del av næringsgrunnlaget på Vestlandet, overtok gårdshunden jobben som gjeterhund og klarte oppgaven med glans.

I etterkrigstiden våknet interessen for gårdshunden, og den ble gjort til en rase. Det
viste seg da at den fantes langs hele kyststripen fra Lista til Finnmark.

Og så startvanskelighetene, representert ved statskonsulent for sau, Jon Sæland: Han
var en talefør mann med absolutte meninger. Hans syn var at buhunden var en brukshund, gjeterhund, og måtte bedømmes utelukkende som sådan uten hensyn til estetiske krav. Han mente også at hundeutstillinger og hundeorganisasjoner bare var av det onde og at buhunder bare kunne vurderes på «sauesjå» og da fortrinnvis med
ham som dommer.

Det syn at en brukshund bare skal være brukbar og ikke behøve å se ut, er besnærende og ikke helt uvanlig. Purister dukker opp av og til opp innen mange raser. Men de glemmer at rene brukere aldri er så tallrike at antallet oppdrettere og hunder blir tilstrekkelig til forsvarlig avlsutvalg. Når dette skjer i vel etablerte raser, blir ulykken ikke stor, ekstremistene vil alltid utgjøre en liten minoritet. Men Sæland splittet rasen opp i dens etableringsfase, slik at arbeidet aldri kom skikkelig igang.
Senere har uenighet på andre plan blant buhundfolket også gjort samarbeide vanskelig. Rasen har derfor aldri nådd den posisjon i Norge som den fortjener.

Tett, kompakt, våken, ca. 45cm høy. Tett, stri, tilleggende pels. Blakk, lys rødgul med eller uten skygge.